2/20/13

Great Trip to Thai Nguyen Province

Chuyến thăm tuyệt vời ở tỉnh Thái Nguyên

Mới đây tôi đã đến thăm Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) để được nhìn cận cảnh về sự hợp tác của chúng tôi với một trường đại học nhiều sáng tạo của Việt Nam. Chúng tôi hài lòng khi làm đối tác với TNU vì trường đã tạo nên được danh tiếng là một trường đại học cấp vùng, gia tăng các chương trình tiếng Anh của trường, và thúc đẩy các nỗ lực giảng dạy thanh niên Việt Nam. Chúng tôi tự hào vì có các thành viên chương trình Fulbright của chúng tôi dạy tiếng Anh và thực hiện các chương trình ở ĐHTN, và chúng tôi đã xây dựng được một "Không gian Mỹ" tại trường để giới thiệu với sinh viên về văn hóa Mỹ cũng như nêu bật nhiều chương trình học bổng và cơ hội giao lưu ở Hoa Kỳ.

Trong chuyến thăm này, tôi đã nói chuyện với khoảng 300 sinh viên ĐHTN. Sau bài phát biểu, các sinh viên ĐHTN đã có những câu hỏi tuyệt vời và tôi ấn tượng sâu sắc về khả năng tiếng Anh của họ. Bạn có thể xem một đoạn trích từ bài phát biểu của tôi ở đây.Nếu bạn quan tâm đến các cơ hội để học lên cao hơn nữa, vui lòng bấm vào các đường link về trao đổi giáo dục dưới đây của chúng tôi. Chúng có đầy đủ thông tin miễn phí và chính xác.
Hãy cho tôi biết tại sao bạn muốn du học ở Hoa Kỳ, và bạn muốn học ở bang nào hoặc thành phố nào - chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của bạn!
(Một phóng viên báo Tiền Phong đã đi cùng xe với tôi trong chuyến đi này. Để xem về cuộc trò chuyện của chúng tôi, mời bạn đọc bài báo mới đây của anh trên Tiền Phong Online: http://goo.gl/UD13f)
 

Great Trip to Thai Nguyen Province

I recently visited Thai Nguyen University (TNU) to get a close look at our cooperation with an innovative Vietnamese university.   We are pleased to partner with TNU as it builds a reputation as a regional university, increases its English language programs, and boost its efforts to teach Vietnamese youth.  We are proud to have our Fulbrighters teach English and run programs at TNU, and we have built an “American Space” at the university to introduce students to American culture and spotlight the many scholarship programs and exchange opportunities in the United States.
During my visit, I spoke with about 300 of TNU’s students.  After the speech, the TNU students asked great questions and I was deeply impressed with their English language ability.  You can see a clip from my speech here.

If you’re interested in pursuing further educational opportunities, please click on our educational exchange links below.  They are full of free and accurate information.
Let me know why and where you want to study in the U.S.—we want to hear your thoughts!

(A journalist from Tien Phong Newspaper rode along with me in the car up to Thai Nguyen province.  To see what we chatted about, read his recently published article by clicking here: http://goo.gl/UD13f)

2 comments:

  1. People-to-people connections are the foundation of our relationship. One great way to further strengthen this bond is for students, researchers, and academics to participate in educational exchanges. I frequently speak to students about why I believe the U.S. education system is the best in the world. Right now, we are accepting applications for the Fulbright exchange http://vietnam.usembassy.gov/fulbright.html. This year, Fulbright is celebrating its twenty-first anniversary in Vietnam and I invite you to reach out to the Embassy and Consulate's Public Affairs Sections http://vietnam.usembassy.gov/educational_exchange.html for more information on how you can become a "Fulbrighter" or join one of our many educational exchange programs. We also want to help you study in the United States and believe there is a school that’s right for everyone in America. Our Education USA advisors http://vietnam.usembassy.gov/educationusa.html will help you choose and apply to the school that is the best fit for you. We are ready to assist you experience firsthand how studying in the U.S. will put you on the right track for success and bring our countries and people closer together.

    ReplyDelete
  2. Ngài đại sứ có dự định đi thăm tỉnh nào trong mùa hè này không?

    ReplyDelete